Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

REGULAMIN ORGANIZACJI LEKCJI WYCHOWAWNIA FIZYCZNEGO

ZARZĄDZENIE NR 20/2018

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

w Gdańsku

z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacji Lekcji Wychowania Fizycznego oraz Zajęć Pozalekcyjnych na Pływalni GOS-u w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w GdańskU

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 działając na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) oraz Regulaminu Obiektów Sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, zarządza co następuje:

§ 1

  1. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku wprowadza jako obowiązujący Regulamin Organizacji Lekcji Wychowania Fizycznego oraz Zajęć Pozalekcyjnych na Pływalni GOS-u w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.
  2. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zapisów regulaminu.
  3. Nie przestrzeganie regulaminu przez nauczycieli może skutkować odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną.

§ 2

Treść Regulaminu Organizacji Lekcji Wychowania Fizycznego oraz Zajęć Pozalekcyjnych na Pływalni GOS-u w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 września 2018 r.      

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69): „Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.”


REGULAMIN ORGANIZACJI LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ORAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NA PŁYWALNI GOS - U W GDAŃSKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE godzina 7.00

6.45 –  Przyjście uczestników do szatni szkolnej,  sprawdzenie listy obecności.

6.50 – przejście na pływalnię wraz z nauczycielem dyżurującym z szatni szkolnej.

6.55 – wydanie przez prowadzącego zajęcia nauczyciela kluczyków do szafek w szatni pływalni.

           Sprawdzenie listy obecności, przebieranie się uczestników.

7.00 – rozpoczęcie zajęć na niecce pływalni.

7.45 – zakończenie zajęć na niecce pływalni, przebieranie się uczestników, sprawdzenie listy obecności.

7.55 – przejście uczestników na obiekt szkolny wraz z nauczycielem dyżurującym.

 PIERWSZA GODZINA LEKCYJNA

7.30 –  przyjście uczniów do szatni szkolnej. Sprawdzenie listy obecności. Przejście do biblioteki szkolnej (odpowiednio szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego). Przekazanie pod opiekę uczniów przez nauczyciela prowadzącego nauczycielowi bibliotekarzowi.

7.35 –  przejście na pływalnię wraz z nauczycielem prowadzącym.

7.40 – wydanie przez prowadzącego zajęcia nauczyciela kluczyków do szafek w szatni pływalni.

           Sprawdzenie listy obecności, przebieranie się uczniów.

7.45 – rozpoczęcie zajęć na niecce pływalni.

8.30 –  zakończenie zajęć na niecce pływalni, przebieranie się uczniów, sprawdzenie listy obecności.

8.45 –  przejście uczniów na obiekt szkolny wraz z nauczycielem prowadzącym lub dyżurującym.

KOLEJNE GODZINY LEKCYJNE

Dla zajęć rozpoczynających się na kolejnych godzinach lekcyjnych obowiązuje harmonogram czynności jak dla pierwszej godziny lekcyjnej – rozpoczęcie opieki, przejęcie uczniów przez nauczyciela wychowania fizycznego i przejście do biblioteki, a następnie na pływalnię następuje z dzwonkiem na lekcje.

Miejscem zbiórki – rozpoczęcia opieki jest:

  • dla uczniów liceum ogólnokształcącego wejście na obiekt sportowy usytuowane na holu kolumnowym,
  • dla uczniów szkoły podstawowej hol przy sekretariacie szkoły.

Zakończenie opieki następuje, odpowiednio:

  • na holu kolumnowym,
  • na holu przy sekretariacie szkoły

nie wcześniej niż po dzwonku na kolejną przerwę międzylekcyjną.

Opis Pobierz
ZARZĄDZENIE_NR_20_2018_REGULAMIN_ORGANIZACJI_LEKCJI_WYCHOWANIA_FIZYCZNEGO.pdf ZARZĄDZENIE_NR_20_2018_REGULAMIN_ORGANIZACJI_LEKCJI_WYCHOWANIA_FIZYCZNEGO.pdf