Aktualności

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

images.jpg

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„O CZYM MARZY PIES I KOT - o czym marzy bezdomne zwierzę”

      „Jak był mały, to znalazłam go w ogródku

     I wyglądał jak czterdzieści osiem smutków

                                        Taki mały taki chudy, nie miał pana ani budy

                                        Więc go wzięłam, przygarnęłam, no i jest…”

                                                                       Wanda Chotomska

 Regulamin konkursu plastycznego na pracę plastyczną ,, O CZYM MARZY PIES I KOT”

 

 1. Organizatorem konkursu jest:

  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

  ul. Chałubińskiego 13

  80 – 807 Gdańsk

 2. Celem konkursu jest:

  a) zwrócenie uwagi dzieci na potrzeby zwierząt

  b) wyrobienie właściwej, etycznej postawy wobec zwierząt

  c) wskazanie sposobów dbania o zwierzęta

  d) popularyzacja schroniska dla zwierząt.

 3. Konkurs skierowany jest do dzieci oddziałów „0” i klas I szkół podstawowych.
 4. Nadesłane prace muszą prezentować właściwe postępowanie w stosunku do zwierząt.
 5. Prace plastyczne można wykonać dowolną, płaską techniką (rysunek, malunek itp. z elementami nalepionymi) w formacie A3, oprawione w ramkę.
 6. Prace mają zostać wykonane indywidualnie i własnoręcznie przez dziecko w czasie zajęć w szkole. Dziecko może zgłosić jedną pracę.
 7. W skład komisji oceniającej prace wejdą nauczyciele Organizatora.
 8. Nagrodzone zostaną trzy prace (I, II i III miejsce) oraz dwa wyróżnienia.
 9. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę wymowa i estetyka pracy oraz zgodność z tematem.
 10. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane.
 11. Wraz z pracami należy na odwrotach starannie nakleić wypełnioną kartę zgłoszenia /załącznik nr 1/ - jest to warunek przyjęcia prac do konkursu.
 12. Prace należy przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać osobiście u Organizatora:

   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7

  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

  ul. Chałubińskiego 13

  80 – 807 Gdańsk

  z dopiskiem: Ewa Kuraś „O czym marzy pies i kot” – o czym marzy bezdomne zwierzę.

 13. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
 14. Organizatorzy informują, że prace należy dostarczyć do Organizatora konkursu do dnia

  27 października 2017 r.

 15. Laureatom konkursu nagrody zostaną doręczone pocztą.
 16. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację prac, danych osobowych uczestnika, nauczyciela prowadzącego i reprezentowanej przez niego placówki na stronie internetowej i stronie facebooka Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2015r. poz. 2135).
Opis Pobierz
Regulamin konkursu O CZYM MARZY PIES I KOT.pdf Regulamin konkursu O CZYM MARZY PIES I KOT.pdf
Załącznik nr 1.pdf Załącznik nr 1.pdf