Aktualności

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

LIST DO RODZICÓW

list.jpg

Gdańsk, 5 marca 2018 r.

 

Szanowni Państwo

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3

im. Jana Pawła II

 

     W dniach 14 marca – 11 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II oraz w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  nr 7 w Gdańsku zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku, przez kilka dni będzie się przyglądać pracy naszej placówki. Efektem będzie raport z ewaluacji zewnętrznej1 problemowej dla wymagań:

- procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się,

- kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne,

opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić w ramach ewaluacji Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.

Wizytatorzy ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku starają się więc uzyskać pełny obraz funkcjonowania placówki w obszarach wyznaczonych przez wspomniane wymagania. Rozmawiają z dyrekcją i nauczycielami, ale też z uczniami. Istotnym elementem jest rozmowa z rodzicami. 

Poproszą Państwa o wypełnienie ankiety, zawierającej pytania na temat tego, jak postrzegają Państwo naszą szkołę. Ankieta jest w pełni anonimowa, można ją wypełnić w formie on-line lub papierowej. Można również wypełnić ankietę w domu i przekazać następnego dnia wizytatorom w szkole.

Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 min. Wypływające z niej wnioski będą częścią raportu, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej www.npseo.pl. w zakładce „Zobacz raport z ewaluacji swojej szkoły”.

Ponadto, zapraszamy Państwa na spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Gdańsku w dniu 19 marca 2018 r. o godz. 17.15 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13(więcej informacji można uzyskać u wychowawcy klasy).

Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Hintz


1 Ewaluacja zewnętrzna jest elementem systemu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U.  2017 r., poz. 1658). Ma na celu gromadzenie, analizowanie i komunikowanie informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę. Wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole.

Opis Pobierz
List do rodziców SP.pdf List do rodziców SP.pdf