Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Kalendarz spotkań z rodzciami 2018/2019

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

3

Poniedziałek

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas 0, I i II

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

12

Środa

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas VII i VIII SP 3

Spotkania z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum (wybory do Rady Rodziców, konsultacje z rodzicami dotyczące Programu Wychowawczo – Profilaktycznego)

LISTOPAD

7

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

 • klas 0, I i II – analiza sytuacji wychowawczej klas
 • klas VII, VIII – analiza sytuacji wychowawczej klas
 • klas III GIM 3

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami

GRUDZIEŃ

12

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców  z rodzicami uczniów

 • klas 0, I i II
 • klas VII, VIII
 • klas III GIM 3

Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

STYCZEŃ

16

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

 • klas 0, I i II
 • klas VII, VIII
 • klas III GIM 3

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.

MARZEC

6

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

 • klas VIII
 • klas III GIM 3

20

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

 • klas 0, I i II
 • klas VII

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

MAJ

8

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

 • klas 0, I i II
 • klas VII, VIII
 • klas III GIM 3

Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów