Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 DATA

DZIEŃ TYGODNIA

DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

3

Poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas 0, I i II

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

12

Środa

Godz. 17.00

Spotkania z rodzicami uczniów klas VII i VIII SP 3

Spotkania z rodzicami uczniów klas III Gimnazjum (wybory do Rady Rodziców, konsultacje z rodzicami dotyczące Programu Wychowawczo – Profilaktycznego)

17

Poniedziałek

Godz. 10.00

Uroczystości pod Pomnikiem Golgoty Wschodu

PAŹDZIERNIK

2

Wtorek

Godz. 8.30

Pasowanie uczniów klas I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gdańsku

12

Piątek

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16

Wtorek

Dzień z wychowawcą – obchody XXXX rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II

LISTOPAD

1

Czwartek

Dzień Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2

Piątek

Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

7

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców  z rodzicami uczniów

klas 0, I i II – analiza sytuacji wychowawczej klas

klas VII, VIII – analiza sytuacji wychowawczej klas

klas III GIM 3

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami

9

Piątek

Uroczysty apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

 

27

28

29

 

Wtorek

Środa

Czwartek

Próbny egzamin ósmoklasisty:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny.

GRUDZIEŃ

 

4

5

6

 

Wtorek

Środa

Czwartek

Próbny egzamin gimnazjalny:

 • część humanistyczna
 • część matematyczno - przyrodnicza
 • język obcy nowożytny

6

Czwartek

Mikołajki w szkole

11

Wtorek

Do godz. 15.00

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania

12

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I i II

klas VII, VIII

klas III GIM 3

Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

21

Piątek

Wigilia w szkole. Jasełka

23

do

31

Niedziela – Poniedziałek

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

11

Piątek

do godz. 15.00

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

od 14.01 do 18.01 nauczyciele przedmiotów informują rodziców o wystawionych ocenach niedostatecznych oraz przekazują uczniom zakres materiału do zaliczenia

15

Wtorek

Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych w II półroczu

16

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I i II

klas VII, VIII

klas III GIM 3

Poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Poinformowanie rodziców o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.

LUTY

11 do 24

Poniedziałek Piątek

Ferie zimowe

MARZEC

 6  Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców  z rodzicami uczniów

klas VIII

klas III GIM 3

 13  Środa

12.00 – 14.30

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych

20

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców  z rodzicami uczniów

klas 0, I i II

klas VII

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

Data zostanie podana w innym terminie

Rekolekcje Wielkopostne

KWIECIEŃ

9

Wtorek

Godz. 14.30

Próbne kodowanie arkuszy

Klasy VIII SP 3

Klasy III Gim

Godz. 15.00 – 17.00

Przygotowanie sal egzaminacyjnych do egzaminu

10

11

12

Środa

Czwartek

Piątek

Egzaminy Gimnazjalny

godz. 9.00

 • część humanistyczna
 • część matematyczno - przyrodnicza
 • język obcy nowożytny

15

16

17

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Egzamin Ósmoklasisty

godz. 9.00

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy

18

do 23

Czwartek – wtorek

Wiosenna przerwa świąteczna

26

Piątek

Spotkania z Janem Pawłem II upamiętniające IV rocznicę kanonizacji

26

Piątek

Uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Godła i Flagi Narodowej

MAJ

2

Czwartek

Dzień wolny od zajęć od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

8

Środa

Godz. 17.00

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów

klas 0, I i II

klas VII, VIII

klas III GIM 3

Poinformowanie o przewidywanych śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania

Godz. 18.00 – 19.00

Spotkania indywidualne z nauczycielami przedmiotów

17

Piątek

Dzień Patrona

CZERWIEC

3

4

5

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Egzamin Gimnazjalny

Egzamin Ósmoklasisty

terminy dodatkowe

do

7

Piątek

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów i zachowania

11

Wtorek

Wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

1819

Wtorek

Środa

Egzaminy klasyfikacyjne uczniów

17

1819

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Dni dydaktyczno – krajoznawcze

20

Czwartek

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21

Piątek

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

klasy 0, I i II SP 3

klasy VII i VIII SP 3

Pożegnanie uczniów klas III GIM 3

SIERPIEŃ

21

22

Środa

czwartek

Egzaminy poprawkowe

30

Piątek

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018