Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

DODATKOWE DNI WOLNE

ZARZĄDZENIE NR 25/2018

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

w Gdańsku

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

oraz

VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1603) zarządza, co następuje:

W roku szkolnym 2018/2019 ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w:

     I. VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku:

1) 02.11.2018 r.       Dzień Zaduszny – dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;

2) 20.11.2018 r. Próbny egzamin maturalny z j. polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym;

3) 21.11.2018 r. Próbny egzamin maturalny z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym;

4) 22.11.2018 r.  Próbny egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych

w zakresie podstawowym i rozszerzonym;

5) 02.05.2019 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;

6) 06.05.2019 r. Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego, poziom podstawowy i rozszerzony;

7) 07.05.2019 r. Pisemny egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy;

8) 08.05.2019 r. Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony;

 


  II. Klasy I i II Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku:

1) 02.11.2018 r.  Dzień Zaduszny – dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;

2) 02.05.2019 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.

III. Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku:

1) 02.11.2018 r.  Dzień Zaduszny – dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;

2) 10.04.2019 r. Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna;

3) 11.04.2019 r. Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza;

4) 12.04.2019 r. Egzamin gimnazjalny – część językowa;

5) 02.05.2019 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.

IV. Oddziały klas III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
w Gdańsku:

1) 02.11.2018 r.           Dzień Zaduszny – dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;

2) 15.04.2019 r. – Egzamin Ósmoklasisty – część humanistyczna;

3) 16.04.2019 r. – Egzamin Ósmoklasisty – część matematyczno-przyrodnicza;

4) 17.04.2019 r. – Egzamin Ósmoklasisty – część językowa;

5) 02.05.2019 r.  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy;

Opis Pobierz
ZARZĄDZENIE NR 25 2018 dodatkowe dni wole.pdf ZARZĄDZENIE NR 25 2018 dodatkowe dni wole.pdf